Showing posts with label Mod Skin. Show all posts
Showing posts with label Mod Skin. Show all posts


- Tên : Garena Liên Quân Mobile
- Version : v1.24.1.2
- Root : Không
- Android: 4.1+
- Dung Lượng: 65MB
- Google Play:


Chức Năng Mod
  1. mod hầu hết skin và hiệu ứng âm thanh

Hướng Dẫn Sử Dụng
- Bước 1: Tải Game
- Bước 2 :Cài Đặt Chơi Game Bình Thường


Link Tải 


MOD SKIN LIÊN QUÂN CHO ANDROID, TOÀN BỘ SKIN & HIỆU ỨNG