Showing posts with label Game PC. Show all posts
Showing posts with label Game PC. Show all posts

- Tên : MegaMan 11 
- Root : Không
- Android: 4.1+ | Ram 8GB + 100GB SD


Chức Năng Mod
  1. Full Cra|ck


Hướng Dẫn Sử Dụng
- Bước 1: Tải Game
- Bước 2 :Cài Đặt Chơi Game Bình Thường


Link Tải 
Link url

 Download


Xin Vui Lòng Làm Theo Hướng Dẫn Để Tải Game Xin Cảm Ơn

How to download games on smartphoneMegaMan 11 Full Cr|ack- Tên : GTA 5
- Root : Không
- Android: 4.1+ | Ram 8GB + 100GB SD


Chức Năng Mod
  1. Full Cra|ck


Hướng Dẫn Sử Dụng
- Bước 1: Tải Game
- Bước 2 :Cài Đặt Chơi Game Bình Thường


Link Tải 
Link url

 Download


Xin Vui Lòng Làm Theo Hướng Dẫn Để Tải Game Xin Cảm Ơn

How to download games on smartphone


GTA 5 Full Cr@CK

8.Feeding Friendzy - Cá lớn cá bé
https://drive.google.com/open…
11.GTA Vice City - Cướp đường phố
https://drive.google.com/…/0ByzUz4h-cueiWEcyd1FGcmprS…/view…
16.Tom And Jery - Fist Of Fury
https://drive.google.com/open…
20.Bubble Bobble Hero 2
https://drive.google.com/open…
22.GameHouse Collection
https://drive.google.com/open…
23.Popcap Collection
https://drive.google.com/open…
26.Red Alert 2 Yuri's Revenge
https://drive.google.com/open…
29.Delta Force - Black Hawk Down
https://drive.google.com/open…
32.The House of The Dead 2
https://drive.google.com/open…
33.Need For Speed Most Wanted
https://drive.google.com/open…
39.No One Lives Forever (full series)
https://drive.google.com/open…
40.Skin nhân vật GTA Vice City
https://drive.google.com/open…
41.Project IGI - I'm Going In
https://drive.google.com/open…
42.Halo Combat Evolved
https://drive.google.com/open…
43.Need for Speed Underground
https://drive.google.com/open…
47.Super Mario Fusion
https://drive.google.com/open…
49.Counter Strike 1.6
https://drive.google.com/open…
53.Max and The Magic Marker
https://drive.google.com/open…
54.Bookworm Adventures Vol 1+2
https://drive.google.com/open…
60.Tokyo Twilight Ghost Hunters Daybreak Special Gigs.
https://drive.google.com/…/1428bcs3R4IOjh1FD1dnjolCas…/view…
67.After The End (Bigfish)
https://drive.google.com/open…
70.Diamond Detective
https://drive.google.com/open…
79.Mexican Motor Mafia
https://drive.google.com/open…
84.Pokémon Play It! v2
https://drive.google.com/open…
89.Red Alert (RA 95)
https://drive.google.com/open…
90.Moorhuhn Collection (Bắn gà cổ điển)
https://drive.google.com/open…
91.Commandos-Behind Enemy Lines
https://drive.google.com/open…
92.Commandos-Beyond the Call of Duty
https://drive.google.com/open…
95.Star Defender 1+2+3+4
https://drive.google.com/open…
98.Turtix - Rescue Adventures
https://drive.google.com/open…
102.MARIO-Teachers Typing
https://drive.google.com/open…
103. Euro Truck Simulator
https://drive.google.com/open…


Top 106 Trò Chơi Huyền Thoại 9x Nào Cũng Đã Từng Chơi 1 Lần