Saturday, December 8, 2018

MOD GAME RULES OF SURVIVAL MỚI NHẤT 2018

Hình ảnh có liên quan

- Tên : 
- Root : Không
- Android: 4.1+
Chức Năng Mod
  1. Khóa Mục Tiêu 100% khi mở ngắm
  2.   Không Giật 40%
  3.   Nhân Vật Nam Aten màu đỏ
  4.   Hào Quang Vàng tuyệt đẹp
  5.   Nhân Vật Nữ Aten màu xanh
  6.   Hào Quang Xanh 3D tuyệt đẹp
  7.   Xóa Cỏ
  8.   Nhảy ù Nhanh
  9.   Nhắm xa
  10.   Nhìn xuyên Tường


Hướng Dẫn Sử Dụng
- Bước 1: Tải Game
- Bước 2 :Cài Đặt Chơi Game Bình Thường


Link Tải 
Link url

 Download

Vui Lòng Ấn Quảng Cáo Bên Dưới Để Lấy Link  How to download games on smartphoneVui Lòng Ấn Quảng Cáo Bên Dưới Để Lấy Link